logo

ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນລາວສະໄໝບູຮານກຳລັງເປັນທີ່ສົນໃຈ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນລາວບູຮານໃນຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝທີ່ ບ້ານນາຊາຍທອງເໜືອ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກຳລັງເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ບ້ານນາຊາຍທອງເໜືອ ບໍ່ໃດ້ໄກຈາກຕົວເມືອງວຽງຈັນ, ພຽງແຕ່ໃຊ້ເວລາປະມານ 20-30 ນາທີ ໂດຍການຊີ່ລົດຜ່ານເສັ້ນທາງ13ເໜືອ ກໍ່ຈະຮອດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ປະຊາຊົນອະນຸລັກຮັກສາວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນລາວບູຮານ. ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຜູ້ມາທ່ຽວຊົມຈະເຫັນແບບເຮືອນຊົງລາວ, ການນຸງຖື, ວິຖີຊີວິດປະຈຳວັນ, ການທຳມາຫາກິນ, ອາຫານລາວໃນສະໄໝບູຮານ, ປະເພນີທີ່ເອີ້ນວ່າຮິດ12 ຄອງ 14, ສຽງແຄນລາວ, ການໃຊ້ເງິນກີບລາວ ທີ່ຜະລິດແຕ່ປີ ຄສ 1979 ແລະ ອື່ນໆ. ພິທີເປີດແຫຼ່ງທອ່ງທຽ່ວວັດທະນາທຳລາວແຫ່ງໃໝ່ບ້ານນາຊາຍທອງເໜືອທີ່ເປັນແຫຼ່ງທອ່ງທຽ່ວວັດທະນາທຳລາວແຫ່ງທຳອິດຂອງເມືອງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ວິລະສັກ ນາມມຸນຕີ ເຈົ້າເມືອງນາຊາຍທອງ. ແຫຼ່ງທອ່ງທຽ່ວວັດທະນາທຳລາວແຫ່ງນີ້ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທຽ່ວທີ່ລວບລວມເອົາຄວາມເປັນມາທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ແລະ ຮິດຄອງອັນດີງາມຂອງລາວໃນສະໄໝບູຮານຂອງລາວ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຄົນຮຸ້ນຫຼັງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ເປັນການດຶງດຸດນັກທ່ອງທຽ່ວທີ່ມັກສຶກສາ ແລະ ຫຼົງໄຫຼກັບວັດທະນາທຳທີ່ເປັນເອກະລັກດັ່ງ ເດີມຂອງຊາວລາວ. ແຫຼ່ງທ່ອງທຽ່ວດັງກ່າວແມ່ນເປີດບໍລິການທຸກໆວັນ ເລີ້ມແຕ່ເວລາ 8 ໂມງ ຫາ 16 ໂມງ, ຊຶ່ງປະກອບມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ: ທຽ່ວຊົມເຮືອນຊົງລາວສະໄໝບູຮານ, ຊົມເຄື່ອງມືຫັດຖະກຳ […]

Read more