logo

ໄຟໄໝ້ຫ້ອງການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ພະນັກ ງານຫ້ອງການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ
ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ 07/07/2019 ວ່າ ໄຟໄດ້ໄໝ້ຫ້ອງ ການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຂອງແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ຢູ່ໃນເຟສບຸກນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄວາມຈິງ, ເຊິ່ງເຫດ ການໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 19 ໂມງ ຂອງມື້ຄືນນີ້ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃຊ້ເວລາເກືອບ 3 ຊົ່ວໂມງຈຶ່ງ ຄວບຄຸມເພີງໄວ້ໄດ້.
ຕາມຂໍ້ມູນເບື້້ອງຕົ້ນຈາກຜູ້ເວນຍາມ ຂອງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ ຍິນສຽງແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງ ແຕ່ບໍ່ມີ ກຸນແຈໄຂເຂົ້າໄປເບິ່ງ, ຈາກນັ້ນ ໄຟກໍ ໄດ້ລຸກຂຶ້ນຢ່າງໄວ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເກັບ ກູ້ສິງຂອງຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນໄວ້ໄດ້ ແຕ່ກໍຍັງ ດີທີ່ເອົາຄອມພິວເຕີໜວ່ຍໜຶ່ງອອກມາໄດ້.
ສ່ວນສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນກຳລັງ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສືບສວນ-ສອບ ສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງ.
ຂ່າວ: ສຸກນີລັນດອນ
ພາບ: ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບແຂວງຫຼວງ ນ້ຳທາ