logo

ຢາກຫຼຸດການແຜ່ລະບາດໄຂ້ຍຸງລາຍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ

ການແຜ່ລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍໃນປະຈຸບັນຖືວ່າເປັນບັນຫາອັນສຳຄັນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການ ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຂອງທຸກຄົນ ທຸກຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດໃນການກຳຈັດໜອນນ້ຳທີ່ເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຍຸງລາຍບໍ່ໃຫ້ມີຢູ່ໃນແຕ່ລະເຮືອນ.
ທ່ານນາງ ດຣ ຄຳຫລ້າ ຈູມລີວົງ ຮອງອຳນວຍການ ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ ທັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳຂະແໜງພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ແລະ ເຂດຮ້ອນ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ 04/07/2019 ວ່າ: ໄຂ້ຍຸງລາຍເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການເຈັບເປັນ ແລະ ການຕາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ເພາະລະດູນີ້ກໍ່ແມ່ນລະດູຝົນເຊິ່ງຈະມີທັງຝົນຕົກ ແລະ ແດດອອກເປັນໂອກາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ໃນການວາງໄຂ່ຂອງຍຸງລາຍ. 
ສະນັ້ນ, ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງທຸກຄົນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນການກຳຈັດໄຂ່ຍຸງລາຍຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໄດ້ໃນອານາຄົດ. 
ອີງຕາມການເກັບກຳຂໍ້ມູນໄຂ້ຍຸງລາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຈົນເຖິງວັນທີ 03/07/2019 ແມ່ນມີຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍ 10,000 ກວ່າກໍລະນີ ແລະ ໄດ້ມີການເສຍຊືວິດແລ້ວ 25 ຄົນ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນມີຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ນີ້ທັງໝົດ 1,987 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ.
ທ່ານນາງຄຳຫຼ້າຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດ 6 ປ ຄື: ປິດ ພາຊະນະ, ປ່ອຍປາ ຫາງນົກຍູງ, ປ່ຽນນໍ້າ ເປັນປະຈໍາ, ປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງ ໃຫ້ ເປັນນິສັຍ. “ຖ້າທຸກຄົນພ້ອມໃຈກັນປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ່, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍຈະຫຼຸດລົງຢ່າງແນ່ນອນ.”
ຂ່າວ: ສຸກນີລັນດອນ
ພາບ: ທຽມໄຊ