logo

ງານວາງສະແດງເຄື່ອງເຮືອນລາວເນັ້ນສົ່ງເສີມສີນຄ້າເຄື່ອງເຮືອນລາວທີ່ຜະລິດຈາກຄົນລາວ

ງານວາງສະແດງເຄື່ອງເຮືອນລາວຄັ້ງທີ 4 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ຫຼວງວຽງຈັນມີຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຮືອນລາວທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສິ່ງສຳຄັນທຸກໆຜະລິດຕະພັນແມ່ນຜະລິດຈາກສີມືຄົນລາວ.
ງານວາງສະແດງເຄື່ອງເຮືອນລາວໄດ້ເປີດວາງສະແດງຢ່າງເປັນທາງການມື້ວານນີ້ 08/07/2019 ຈະດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 14/07/2019 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພັນທອງ ພິດທຸມມາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ.
ທ່ານ ກອງມາລາ ພົມມາໄລ ຮອງປະທານສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ, ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ໄດ້ກ່າວເປີດງານວ່າ ງານວາງສະແດງເຄື່ອງເຮືອນຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອຸດສາຫະກຳເຟີນີເຈີໄມ້ລາວ ແລະ ທັງເປັນການແລກປຽ່ນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການດ້ວຍກັນຂອງນັກທຸລະກິດເຟີນີເຈີ ທັງເປັນການເຕົ້າໂຮມເອົາຜົນງານ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຮືອນທີ່ເປັນຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງຄົນລາວເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ວາງຈຳໜ່າຍໃຫ້ຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດຮູ້ເຖີງຄວາມງາມ ແລະ ເປັນເອກກະລັກຂອງເຟີນີເຈີທີ່ເປັນສີມືຄົນລາວ.
ງານວາງສະແດງເຄື່ອງເຮືອນເທື່ອນີ້ ມີຫຼາຍກວ່າ 67 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ, ຈຳນວນຫ້ອງໃນງານວາງສະແດງ ມີທັງໝົດ 148 ຫ້ອງ ໃນນັ້ນມີຫົວໜ່ວຍທີ່ເປັນໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ຫຼືວ່າໂອດອບ 20 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ 13 ຫົວໜ່ວຍມາຈາກ 8 ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ມາຈາກປະເທດໄທ 2 ຫົວໜ່ວຍ ນອກນັ້ນແມ່ນມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄາດວ່າຕະຫຼອດງານຈະມີຍອດຂາຍສິນຄ້າບໍ່ຕຳ່ກວ່າ 10 ຕື້ກີບ.
ຂ່າວ-ພາບ: ສົມພາວັນ