logo

25 ຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຢູ່ ສປປລາວ

ຕາມລາຍງານຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນຕອນບ່າຍມື້ນີ້ 02/07/2019 ວ່າ: ມາເຖິງປະຈຸບັນມີຄົນເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍຢູ່ໃນລາວ ເກືອບ 10,000 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດແລ້ວ 25 ຄົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະຈຸບັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຖືວ່າລະບາດແລ້ວຢູ່ໃນ ສປປລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຂວງຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຄຳມວນ, ບໍ່ລິຄຳໄຊ ຕາມລະດັບ. ອີງຕາມການຕິດຕາມຂໍມູນຈາກແຕ່ລະແຂວງຈົນເຖິງ ວັນທີ 01/07/2019 ເຫັນວ່າ ມີຜູ້ເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວທັງໝົດ 9,929 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 25 ຄົນ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ທ່ານ ຮສ ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 0694 ເພື່ອໃຫ້ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງພະນັກງານລົງຊ່ວຍ ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງເພື່ອຕອບໂຕ້ໄຂ້ຍຸງລາຍ.
ຂ່າວ: ສຸກນີລັນດອນ
ພາຍ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ