logo

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າຈະຢຸດການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູໃນ 1 ເດືອນ

ທ່ານນາງ ແກ້ວລຳພັນ ໜູຈັນວັນນະວົງ ຊຽ່ວຊານສັດຕະວະແພດຂະແໜງລຽ້ງສັດແຂວງສາລະວັນໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໃນມື້ເຊົ້້ານີ້ 01/07/2019 ວ່າ: ການຕາຍຂອງໝູຈາກພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ທີ່ເກີດຢູ່ 7 ບ້ານ ພາຍໃນເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນໄດ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍແດ່ແລ້ວ ຫຼັງຈາກ ຂະແໜງລຽ້ງສັດແຂວງສາລະວັນໄດ້ມີການສົມທົບກັບພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງໄດ້ມີການຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍໝູ, ກວດຢຶດໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກເຂດລະບາດ. 
ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການສັກຢາກັນພະຍາດພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພະຫານະທີ່ອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລາມໄປສູ່ບ້ານອື່ນ ແຕ່ຍັງມີຈຳນວນໜຶ່ງຍັງສືບຕໍ່ຕາຍຢູ່.
ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດມີການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາທີ່ເກີດຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ, ຮອດປັດຈຸບັນ ມີໝູໄດ້ຕາຍແລ້ວ 2,500 ກວ່າໂຕ ສາເຫດຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ການຕາຍຂອງໝູໄດ້ເລີ້ມຫຼຸດຜ່ອນລົງແລ້ວ.
ການລ້ຽງໝູຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງຕຸ້ມລານ ແມ່ນລ້ຽງແບບຄອບຄົວ ເປັນໝູລາດ ບາງຄອບຄົວໄດ້ລຽ້ງໜູປ່ອຍຕາມຄົວເຮືອນ ໝູບາງໂຕໄດ້ມີການໄລ່ຈັບເພື່ອມາສິດຢາປ້ອງກັນ ບາງໂຕກໍ່ບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້ (ບໍ່ແມ່ນເປັນຟາມ) ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ເຊື່ອວ່າພາຍໃນເດືອນນີ້ຈະສາມາດຢຸດຢັ້ງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຍັງສືບຕໍ່ການເຝົ້າລະວັງ 24 ຊົ່ວໂມງໃນເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ແລະ ໃຕ້ເພື່ອກວດກາການຂົນສົ່ງໝູເຂົ້າມາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ລະບາດມາຮອດ.
ຂ່າວ: ສົມພາວັນ
ພາບ: ພູນຊັບ