logo

ລາວກຽມສ້າງວິທະຍາໄລເພື່ອສະໜອງມືອາຊີບ 1,000 ກວ່າຄົນເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟຟ້າ ລາວ-ຈີນ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານຫຼາຍພັນຄົນເພື່ອເຮັດວຽກພາຍຫຼັງການເປີດນຳໃຊ້ໃນປີ 2021, ສະນັ້ນທາງລັດຖະບານລາວມີແຜນຮ່ວມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລັດຖະບານຈີນ ທີ່ຈະສ້າງວິທະຍາໄລວິຊາຊີບເຕັກນິກການທາງລົດໄຟລາວຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນມືອາຊີບເຮັດວຽກໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ຮສ. ດຣ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດທະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບນັກຂ່າວໜັງສືພິມວຍງຈັນທາຍວ່າ: ວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງຖ້າການອອກແບບຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ຄິດວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາດຈະໄດ້ເລີ່ມໃນທ້າຍປີນີ້.
ການກໍ່ສ້າງຈະຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດສະໜາມກິລາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາ 2 ປີ ໃຫ້ສຳເລັດ, ປະຈຸບັນທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຄູ 30 ກວ່າຄົນ ໄປສຶກສາອບຮົມຢູ່ທີ່ປະເທດຈີນເພື່ອກ້ຽມພ້ອມສຳລັບວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ.
ຂ່າວ: ສຸກນີລັນດອນ
ພາບ: ສົມສັກ