logo

ຍົກເວັ້ນວີຊາສຳລັບຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນການທູດ ລາວ-ນອກແວ

ສັນຍາການຍົກເວັ້ນວີຊາສຳລັບຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນການທູດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກນອກແວ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບນຳໃຊ້ແລ້ວ ໃນຕົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 ນີ້.

ຂ່າວ: ບົວຜັນ ວິບູນສັກພາບ