logo

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວໂດຍລວມສືບຕໍ່ເຕີບ ໂຕໃນລະດັບດີ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 4 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ຕໍ່ ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ມື້ວານນີ້ວ່າ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ໄລຍະ 4 ເດືອນ 1. ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ສະພາບການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນບັນຫາເສດຖະກິດ ຂອງໂລກ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນ ຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ມະຫາອຳ ນາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ໃນພາກ ພື້ນຫຼຸດລົງ ຈາກລະດັບ 5,9% ໃນປີ 2018 ມາເປັນ 5,7% ໃນປີ 2019 ແລະ ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃນອາຊີ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງຈາກລະດັບ 6,4% ໃນປີ 2018 ມາເປັນ 6,2% ໃນປີ 2019. ນະໂຍບາຍປິດລ້ອມທາງການຄ້າ ໃນການສົ່ງອອກນໍ້າມັນ ໃນຕາເວັນອອກກາງ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນ ໃນຕະຫຼາດໂລກ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ສະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງປະເທດເຮົາ ທີ່ມີຄວາມບອບບາງຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ພົບຄວາມທ້າທາຍຂຶ້ນຕື່ມ. 
ພ້ອມກັນນີ້, ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ໃນກາງປີ 2018 ເຊິ່ງຕາມການປະເມີນຜົນ ເສຍຫາຍ ທັງໝົດມີປະມານ 3.167 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 372 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຊຶ່ງເປັນບັນຫາໜັກໜ່ວງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງົບປະມານ ທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເລັ່ງດ່ວນ ເພື່ອມາສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ. 2. ສະພາບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດ ຍັງສືບຕໍ່ເຕີບ ໂຕໃນລະດັບດີ ເມື່ອທຽບກັບປະເທດໃນພາກພື້ນ ແຕ່ຢູ່ໃນຈັງວະທີ່ຊ້າລົງ ຖ້າທຽບໃສ່ຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຍົກບາງສະພາບ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ສຳລັບໄລຍະ 4 ເດືອນ ດັ່ງນີ້:  ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ບັນລຸໄດ້ປະມານ 453.230 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 10,3% ຂອງແຜນການຜະລິດ ເຂົ້ານາແຊງ (ມະຕິສະພາ 4,4 ລ້ານໂຕນ), ສາລີ ອາຫານສັດ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 30.000 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 3% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 1 ລ້ານໂຕນ), ມັນຕົ້ນ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 113.056 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 4,9% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 2,28 ລ້ານໂຕນ). ພ້ອມນີ້, ລັດຖະບານ ໄດ້ສຸມທຶນແກ້ໄຂ ສະພາບຜົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ອະນຸມັດ ເງິນແກ້ໄຂສຸກເສີນໃຫ້ ຂະແໜງ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 40 ຕື້ກີບ ແລະ ເງິນຟື້ນ ຟູໄພພິບັດ ຈຳນວນ 115,52 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຊຸກຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ຜະລິດກ້າວ ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.  ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ບັນລຸໄດ້ 2.573 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 22,7% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 11.291 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນີ້: ການນໍາເຂົ້າ: ໄດ້ປະມານ 1.217 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເທົ່າກັບ 21% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 5.775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິ່ງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ກໍ່ສ້າງ; ການສົ່ງອອກ: ປະຕິບັດໄດ້ 1.356 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 24,5 % ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 5.516 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ໄຟຟ້າ, ແຮ່ທາດ, ມັນຕົ້ນ, ຄໍາປະສົມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.  ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ລວມທັງສິນຄ້າປະເພດ ສະບຽງອາຫານ ເຮັດໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລາຄາ ສິນຄ້າເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ ເທດສະການ ຕ່າງໆ. ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າສາມາດໄປທົ່ວເຖິງ 
ໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 15.500 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 23,8% ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,8% ທຽບໃສ່ໄລະຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ມະຕິສະພາ 64.375 ຕື້ກີບ).

ຂ່າວ: ສົມພາວັນ 
ພາບ: ຄຳພັນ