logo

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄັມທີ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ທີ່ໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ 05/06/2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານທີ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງ.
ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງຕາມມະຕິ ເລກທີ 099 ແລະ ມະຕິ ເລກທີ 100 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2018, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານທີ່ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ຍັງມີບາງຄາດໝາຍຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ.
ທ່ານ ບຸນປອນ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມບາງຕອນທີ່ສຳຄັນວ່າ: ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດຍັງມີລັກຊະນະບອກບາງ, ການຜະລິດ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂຕລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ຈະບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ 6.7%.
“ການແຈ້ງແຜນງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດເຫັນວ່າ ຍັງຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອັນຮີບດ່ວນຂອງລັດຖະບານໃນ ງວດໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້. ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ, ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າລາຄາ ຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ.”
ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ບຸນປອນ ຍັງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕື່ມອີກວ່າ: ການປະຕິບັດການຊົດເຊີຍທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນຫຼວງພະບາງພາກຂະຫຍາຍ, ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ອື່ນໆ ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ.
ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຫັນວ່າ ການຫັນຈາກລະບົບ ອານາລອັກ ມາເປັນ ລະບົບ ດີຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝຍັງຊັກຊ້າ, ການສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທຳ ແລະ ສ້າງບ້ານວັດທະນະທຳ ການແກ້ໄຂສິ່ງອຸດຕັນໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ ທຽບໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນ 4 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຫັນວ່າ ການກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄົນເຂົ້າອອກເມືອງຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັນດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງມີການລັກລອບປະກອບອາຊີບທີ່ຜິດກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບບັນຫາຢາເສບຕິດ, ຮ້ານເກມອອນລາຍ, ອຸບປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ການຄ້າມະນຸດ, ການປຸ້ນຈີ້ຊິງຊັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄ້າຍຄຸມຂັງດັດສ້າງ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ. 
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການປະກອບຄຳເຫັນ ທ່ານ ບຸນປອນ ຍັງໄດ້ ສົມທຽບການເກັບລາຍຮັບໃນ 4ເດືອນທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ 24,03% ເຮັດໄດ້ດີຖ້າທຽບໃສ່ປີທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ຖ້າວ່າເກັບຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນ 32%. ສາເຫດກໍ່ຍ້ອນການເກັບລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄປຕາມແຜນ, ການເກັບອາກອນແບບມອບເໝົາມີການຕໍ່ລອງ, ການແຈ້ງເສຍພັນທະຍັງບໍ່ກົງຕໍ່ເວລາ. ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບຢູ່ດ່ານສາກົນແຕ່ລະດ່ານຍັງບໍ່ເປັນເອກະພາບ.
ຂ່າວ: ສຸກນີລັນດອນ
ພາບ: ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ